Administratie

- Verrichten van administratie voor kleine zelfstandigen
- Hulp bij het opstellen van een ondernemersplan (starten onderneming)