Inkomstenbelasting 2018: belastingtarieven en schijven

Voor uw netto loonstrookje 2018 zijn de tarieven inkomstenbelasting 2018, de heffingskortingen en belastingschijven essentieel. Daarom is het belangrijk om te weten op welke heffingskortingen u in 2018 recht hebt.

In onderstaande overzichten treft u de tarieven etc. (onder voorbehoud) aan, zoals deze in 2018 van toepassing zijn.


1) Tarieven inkomstenbelasting 2018, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, niet AOW-gerechtigd in 2018 en niet ouder dan 65 jaar


Hoogte Verzamelinkomen Maar uw inkomen is niet hoger dan Welk tarief
- €20142 36,55%
€ 20.142 €33.994 40,85%
€33.994 € 68.507 40,85%
€68.507 - 51,95%


2) Tarieven inkomstenbelasting 2018, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, recht op AOW in 2018 en geboren voor de datum 1 januari 1946.


Hoogte Verzamelinkomen Maar uw inkomen is niet hoger dan Welk tarief
- €20142 18,65%
€ 20.142 €33.994 22,95%
€33.994 € 68.507 40,85%
€68.507 - 51,95%


3) Tarieven inkomstenbelasting 2018, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, recht op AOW in 2018 en geboren op of na 1 januari 1946.


Hoogte Verzamelinkomen Maar uw inkomen is niet hoger dan Welk tarief
- €20142 18,65%
€ 20.142 €33.994 22,95%
€33.994 € 68.507 40,85%
€68.507 - 51,95%


Heffingskortingen en toeslagen 2018


Op de algemene heffingskorting heeft in beginsel iedereen recht, de arbeidskorting is alleen beschikbaar voor de mensen met een betaalde baan. Beide heffingskortingen zijn inkomensafhankelijk, maar wel elk op een eigen manier. De algemene heffingskorting is tot een inkomen van circa 20.000 euro een vast bedrag van 2.265 euro, de arbeidskorting daarentegen neemt toe tot een inkomen van circa 30.000 euro en wordt vervolgens vanaf dat inkomen afgebouwd:


Algemene heffingskorting in 2018, nog geen recht op AOW in 2018:

 

uw loon of inkomen

2018

€ 19.982

€ 2.265

€ 20.000

€ 2.265

€ 30.000

€ 1.800

€ 40.000

€ 1.335

€ 50.000

€ 867

€ 60.000

€ 400

€ 67.000

€ 70

Hoogte arbeidskorting 2018:

 

uw inkomen

Arbeidskorting in 2018

€ 10.000

€ 361

€ 20.000

€ 3.192

€ 30.000

€ 3.249

€ 40.000

€ 2.951

€ 60.000

€ 2.231

€ 80.000

€ 1.511

€ 90.000

€ 1.151

€ 100.000

€ 791

€ 110.000

€ 431

€ 130.000

€ 0Gevolgen voor uw loonstrookje en netto inkomen


De gevolgen van deze twee heffingskortingen voor uw loonstrookje zijn groot. Als u een inkomen hebt van 20.000 euro via een betaalde baan, dan hebt u recht op zowel de algemene heffingskorting en arbeidskorting. Het bedrag dat u zo minder aan belasting betaalt, bedraagt dan circa 5.460 euro. Hebt u een hoger inkomen, bijvoorbeeld 40.000 euro, dan komen beide heffingskortingen uit op circa 4.250 euro. Hebt u geen betaalde baan, dan verliest u de arbeidskorting.